Thông báo

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Seminar chuyên đề “Xây dựng ngữ liệu song ngữ nhằm ứng dụng vào giảng dạy ngoại ngữ và tiếng Việt cho người nước ngoài”                     Nhằm tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các lý thuyết, phương ...
Đọc thêm