Thông báo về việc tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ điều hành du lịch”

THÔNG BÁO

V/v tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ điều hành du lịch”

 

    Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tại Thành phố Huế (theo Quy định của Tổng cục Du lịch tại Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDLQuyết định số 92/QĐ-TCDL), cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

          – Điều hành du lịch nội địa và quốc tế trong các doanh nghiệp du lịch;

          – Sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng;

          – Các đối tượng khác có nhu cầu.

  1. Thời gian tổ chức và địa điểm:

2.1. Thời gian tổ chức (dự kiến):

          – Thời gian ôn tập: ngày 08, 09 tháng 11 năm 2018.

          – Lịch thi: ngày 10 tháng 11 năm 2018.

2.2. Địa điểm tổ chức:

          Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  1. Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp theo quy định của Tổng cục Du lịch.
  2. Hồ sơ đăng ký:

          – 01 bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước có công chứng;

          – 02 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau);

          – 01 bản sao bằng tốt nghiệp cao nhất;

          – 01 đơn đăng ký dự thi (theo mẫu).

  1. Kinh phí:

          – Từ 20 – 24 học viên: 4.800.000đ/học viên

          – Từ 25 – 29 học viên: 4.300.000đ/học viên

          – Từ 30 học viên trở lên: 4.000.000đ/học viên

  1. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp lệ phí:

          – Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ và lệ phí: từ ngày ra thông báo đến trước 17h00 ngày 02 tháng 11 năm 2018.

          – Địa điểm: Phòng A.I.5., Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế.

  1. Liên hệ:

          Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

          – Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

          – Email: viethoang.vnh@gmail.com

                   – Điện thoại: 0234.3834766 (Khoa Việt Nam học, Trường ĐH Ngoại ngữ); 0912.637.456 (Thầy Hồ Viết Hoàng); 0914.172.246 (Thầy Phan Thanh Tiến)./.

Thông báo nghiệp vụ điều hành du lịch