Thông báo về việc tổ chức seminar chuyên đề “Xây dựng ngữ liệu song ngữ nhằm ứng dụng vào giảng dạy ngoại ngữ và tiếng Việt cho người nước ngoài”

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Seminar chuyên đề “Xây dựng ngữ liệu song ngữ

nhằm ứng dụng vào giảng dạy ngoại ngữ và tiếng Việt cho người nước ngoài”

        

           Nhằm tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các lý thuyết, phương pháp trong nghiên cứu khoa học và đào tạo, hướng đến việc ứng dụng vào giảng dạy ngoại ngữ nói chung, tiếng Việt cho người nước ngoài nói riêng, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã liên hệ với PGS. TS. Đinh Điền (Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ học tính toán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đến tham dự và thuyết trình chuyên đề “Xây dựng ngữ liệu song ngữ nhằm ứng dụng vào giảng dạy ngoại ngữ và tiếng Việt cho người nước ngoài”.

  1. Thông tin về PGS. TS. Đinh Điền

1.1. Học hàm, học vị:

          – Học hàm: Phó Giáo sư

          – Học vị: Tiến sĩ Khoa học Máy tính (2002), Tiến sĩ Ngôn ngữ học so sánh (2005)

1.2. Các sản phẩm, công trình nghiên cứu nổi bật:

          Từ điển điện tử đa ngôn ngữ, dạy tiếng Anh cho trẻ em mù (2017);

          – Parallel Corpus của Hàn Quốc – Việt Nam, cho tập đoàn SYSTRAN (2016);

          – OALD8 (Phiên bản thứ 8 của người học nâng cao Oxford) với bản dịch tiếng Việt, hợp tác với nhà xuất bản Đại học Oxford, Anh Quốc (2015);

          – Tiếng Anh – Tiếng Việt / Tiếng Hàn – Việt Parallel Corpus, Từ điển Hàn Quốc – Việt Nam, cho Samsung Electronics, Hàn Quốc (2014 – 2015);

          – Việt Nam Annotated Corpora, Anh – Việt / Trung – Việt Parallel Corpora, Từ điển song ngữ cho I2R (Viện nghiên cứu Infocomm), Singapore (2009 – 2013);

          – Bỏ túi từ điển điện tử với 16 ngôn ngữ thương hiệu KimTuDien, hợp tác với công ty GSL tại Hồng Kông (1995 – 2015);

          – Từ điển Anh – Việt (bằng chữ nổi) cho người mù (1998);

          – Và khoảng 50 công trình nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín, hội thảo, hội nghị, công trình sách… ở trong và ngoài nước.

1.3. Các hướng nghiên cứu chính:

          – Xây dựng từ điển và khối ngữ liệu đơn ngữ, song ngữ: Anh – Việt, Việt – Anh; Pháp – Việt, Việt – Pháp; Nhật – Việt, Việt – Nhật; Hàn – Việt, Việt – Hàn; Trung – Việt, Việt – Trung; Đức – Việt, Việt – Đức; Nga – Việt, Việt – Nga; Hoa – Việt, Việt – Hoa…;   

          – Ứng dụng: dịch tự động, tóm tắt văn bản, phát hiện đạo văn; ngôn ngữ học so sánh, dạy ngoại ngữ và tiếng Việt cho người nước ngoài; ứng dụng cho người khiếm thính như dịch chữ nổi Braile, từ điển phát âm, phần mềm học tiếng Anh cho trẻ em…

  1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

– Thời gian: 8h00 – 11h30 ngày 24 tháng 10 năm 2018.

– Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế.

– Thành phần tham dự:

+ Đại diện Ban giám hiệu;

+ Lãnh đạo các đơn vị;

+ Toàn bộ giảng viên Khoa tiếng Anh, Khoa Việt Nam học;

+ Cán bộ, giảng viên quan tâm;

+ Nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên.

  1. Cách thức đăng ký:

            – Đăng ký danh sách tham dự theo từng đơn vị và gửi về Trường qua Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế hoặc email: viethoang.vnh@gmail.com

            – Thời hạn đăng ký trước 17h00 ngày 19 tháng 10 năm 2018.

            – Mọi chi tiết xin liên hệ: TS. Hồ Viết Hoàng, Phó Trưởng Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế. Điện thoại: 0912.637.456.

            Trân trọng thông báo./.

Thông báo PGS.TS. Đinh Điền

Xem thêm thông tin ở: http://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/xay-dung-ngu-lieu-song-ngu-nham-ung-dung-vao-giang-day-ngoai-ngu-va-tieng-viet-cho-nguoi-nuoc-ngoai